ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مسمومیت با قرص برنج
از تاریخ 1396/08/28 لغایت 1399/08/28
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سوء مزاج های معده
از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1399/07/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آسم شدید
از تاریخ 1396/07/10 لغایت 1399/07/10
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آسم خفیف
از تاریخ 1396/07/10 لغایت 1399/07/10
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید