ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مراقبت از زخم های حاد مزمن
از تاریخ 1396/03/10 لغایت 1399/03/10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گام به گام با درمان پالپ دندان های شیری
از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1399/02/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سرطان مثانه و پروستات
از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1399/02/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
زایمان بی درد
از تاریخ 1396/02/07 لغایت 1399/02/07
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید