ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 236 items in 20 pages
2481 تغذیه تکمیلی در اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/22
2480 ترومای دنتوالوئولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/30
2476 اختلالات فشار خون در بارداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/22
2475 پیچ خوردگی مچ پا دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/30
2472 شیوه جستجو علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/10/16
2450 مسمومیت با قرص برنج دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/08/28
2441 سوء مزاج های معده دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/01
2433 آسم شدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/10
2432 آسم خفیف دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/10
2431 پاپ اسمیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2430 مقدمه آثار بیولوژیک تابش پرتوهای یون ساز بر بدن انسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2429 شکاف کام و لب دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25