ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 304 items in 26 pages
2836 ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/03/01
2830 تست سامانه (بدون امتیاز) انجمن علمي پزشكان عمومي ايران محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/01/01
2804 اختلال نقص توجه بیش فعالی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/12/22
2802 سونوگرافی هدفمند در اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/01/24
2801 سونوگرافی سریع بر بالین بیمار در حال شوک دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/02/07
2799 تغذیه در بیماران التهابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/11/01
2798 پرخاشگری در کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/19
2797 مسمومیت های غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/20
2796 تجویز منطقی دارو در دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/12/10
2795 چگونه مشکلات دهانی بیماران سرطانی را مدیریت کنیم دانشگاه علوم پزشکی یزد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/11/15
2785 نقش گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در اختلالات گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/10/30
2784 اصول تصویر برداری ایمپلنت دندانی دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/25