ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 270 items in 23 pages
2711 مشاهده عینی رفتار نوزاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/18
2697 جایگاه پرستاران در برنامه ادغام يافته مراقبت هاي سالمندي دانشگاه علوم پزشکی ایلام محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/05
2695 تب و تشنج در کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/07/15
2694 مشکلات تنفسی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/07/15
2693 آنافلاکسی (کهیر و آنژیوادم) دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/17
2687 نحوه صدور گواهی فوت دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/07/15
2686 دارو درمانی اختلالات افسردگی دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/07/15
2648 ایمن سازی در شرایط بالینی خاص دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/07/05
2644 سرگیجه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/08/13
2643 اصول تغذیه حمایتی وتغذیه روده ای و پیرا روده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/25
2641 تشخیص و مدیریت سردرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/25
2640 آموزش نحوه بارگزاری صدا بر روی فایلهای پاورپوینت دانشگاه علوم پزشکی ایلام محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/08/15