ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 331 items in 28 pages
2843 مدیریت بالینی گزش جانوران زهرآگین (مار و عقرب) دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/03/03
2836 ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/03/01
2835 آشنایی با سمیولوژی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/04/10
2833 علل و درمان گرفتگی بینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/03/11
2832 آناتومی و فیزولوژی سیستم دهلیزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/04/09
2830 تست سامانه (بدون امتیاز) انجمن علمي پزشكان عمومي ايران محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/01/01
2827 دندان دردهای غیر دندانی دانشگاه علوم پزشکی یزد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/03/25
2826 تصویربرداری در تروماهای اسکلتال دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/03/11
2804 اختلال نقص توجه بیش فعالی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/12/22
2802 سونوگرافی هدفمند در اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/01/24
2801 سونوگرافی سریع بر بالین بیمار در حال شوک دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1398/02/07
2799 تغذیه در بیماران التهابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آفلاین
آزمون آنلاین
1397/11/01