ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 266 items in 23 pages
2643 اصول تغذیه حمایتی وتغذیه روده ای و پیرا روده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/25
2642 آزمایشی بدون امتیاز دانشگاه علوم پزشکی ایلام محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/13
2641 تشخیص و مدیریت سردرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/25
2638 دیابت حاملگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/24
2624 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/01
2623 خونریزی گوارشی فوق حاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/30
2622 فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت ترمیم های کلاس 2 کامپوزیت - قسمت دوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/01
2621 فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت ترمیم های کلاس 2 کامپوزیت - قسمت اول دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/05/01
2608 ضایعات واکنشی بافت نرم دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/05
2599 تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/20
2598 سوء هاضمه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/24
2595 محاسبات دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/15