ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 222 items in 19 pages
2418 پاتوژنز ، ارزیابی و درمانهای توانبخشی و دارویی در استئوپروزیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/27
2408 کاربردهای PGD در درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/05/20
2401 مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و پرتو درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/08
2400 مراقبت از کودکان مبتلا به صرع دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/08
2379 مراقبت از زخم های حاد مزمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/03/10
2377 گام به گام با درمان پالپ دندان های شیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/01
2376 سرطان مثانه و پروستات دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/01
2366 زایمان بی درد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/07
2365 کنترل عفونت در کلینیک ها و لابراتوارهای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/17
2364 آموزش بیماران مبتلا به نارسایی قلبی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/02/17
2357 احیا پیشرفته بیمار ترومایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/20
2355 اندیکاسیون ها و تکنیک قراردادن روکش های استیل در دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/12/20