ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 217 items in 19 pages
2323 احیاء پایه قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/25
2294 جستجوی شواهد پزشکی از پایگاه های اطلاعاتی Clinical Key و UpToDate دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/10
2276 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/01
2271 مزایا و معایب کشیدن زودهنگام دندان های دائمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/10/05
2267 نگاهی بر تازه های پست های داخل کانال برای دندان های اندو شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/05
2266 کاربرد های سیلر، لاینر و بیس در دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/05
2265 استفاده از تلسکوپ ها در افراد کم بینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/10/30
2264 سلیاک دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/11/15
2247 احیاء قلبی ریوی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/09/15
2235 احیای پایه قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/08/20
2233 تشخیص و درمان فشار خون جوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/08/10
2232 تشخیص و درمان پرفشاری خون اولیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1395/08/10