ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروع 
Page size:
select
 212 items in 18 pages
2271 مزایا و معایب کشیدن زودهنگام دندان های دائمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجازی 1395/10/05
2247 احیاء قلبی ریوی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجازی 1395/09/15
2235 احیای پایه قلبی ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/08/20
2233 تشخیص و درمان فشار خون جوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/08/10
2232 تشخیص و درمان پرفشاری خون اولیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/08/10
2228 برخورد با اولین حمله تشنج در بالغین دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجازی 1395/06/30
2227 دیابت و انسولین درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/07/29
2226 آموزش و پیشگیری از سوء رفتار در کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/08/17
2225 بهداشت خواب و داروهای گیاهی خواب آور از دیدگاه طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجازی 1395/05/30
2221 پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/08/10
2220 ویتامین ها و مکمل های غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/07/25
2211 اورژانس های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجازی 1395/08/10