ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
مراکز عضـــو ســـامانه
ردیفمرکزآدرستلفننسخه
1 دانشگاه علوم پزشکی دزفول dezfoul.ircmelms.ir 061-42429732 اصلی
2 دانشگاه علوم پزشکی یزد yazd.ircmelms.ir 035-37240373 اصلی
3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kermanshah.ircmelms.ir 083-38367335 اصلی
4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز tabriz.ircmelms.ir 041-33362700 اصلی
5 دانشگاه علوم پزشکی گلستان golestan.ircmelms.ir 017-32421662 اصلی
6 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zahedan.ircmelms.ir 054-33294675 اصلی
7 دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazandaran.ircmelms.ir 011-33044295 اصلی
8 قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ophthalmology.ircmelms.ir 021-22770938 اصلی
9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد mashhad.ircmelms.ir 051-38580467 اصلی
10 فرهنگستان علوم پزشكي 11810.ircmelms.ir 021-88645494 اصلی
11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان esfahan.ircmelms.ir 031-37923367 اصلی
12 دانشگاه علوم پزشکی بم bam.ircmelms.ir 034-44219245 اصلی
13 دانشگاه علوم پزشکی کرمان kerman.ircmelms.ir 034-32114769 اصلی
14 دانشگاه علوم پزشکی جهرم jahrom.ircmelms.ir 071-54340404 اصلی
15 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی khorasanshomali.ircmelms.ir 058-32231146 اصلی
16 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر boushehr.ircmelms.ir 077-33330837 اصلی
17 دانشگاه علوم پزشکی همدان hamedan.ircmelms.ir 081-32516631 اصلی
18 دانشگاه علوم پزشکی قم qom.ircmelms.ir 025-37760335 اصلی
19 دانشگاه علوم پزشکی گیلان gilan.ircmelms.ir 013-33334289 اصلی
20 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران iem.ircmelms.ir 021-88945435 اصلی
21 دانشكده علوم پزشکی بهبهان behbahan.ircmelms.ir 061-52839062 اصلی
22 انجمن علمي آسيب شناسي ايران iranpath.ircmelms.ir 021-66912646 اصلی
23 انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران iacld.ircmelms.ir 021-88970700 اصلی
24 دانشگاه علوم پزشکی کاشان kashan.ircmelms.ir 031-55578009 اصلی
25 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه thums.ircmelms.ir 051-52228027 اصلی
26 انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران 11589.ircmelms.ir اصلی
27 دانشگاه علوم پزشکی اهواز ahvaz.ircmelms.ir 061-33338908 اصلی
28 دانشگاه علوم پزشکی زنجان zanjan.ircmelms.ir 024-33156354 آزمایشی
29 مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشكي تهران 11678.ircmelms.ir آزمایشی
30 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی uswr.ircmelms.ir 021-22180147 آزمایشی
31 انجمن علمي روان پزشكان ايران ipa.ircmelms.ir 021-88336726 آزمایشی
32 انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران igda.ircmelms.ir 021-88245477 آزمایشی
33 انجمن علمي پرستاران قلب ايران 70001.ircmelms.ir 021-22663165-6 آزمایشی
34 انجمن علمي پزشكان عمومي ايران iranmd.ircmelms.ir 021-84138319 آزمایشی
35 انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران 70046.ircmelms.ir آزمایشی
36 مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي rhc.ircmelms.ir 021-23923033 آزمایشی